Obec Zivotice u Noveho Jicina
 

Historie školy

Z historie školy

Budova základní školy číslo popisné 149 pochází z roku 1890. Byla to původně škola německá. Roku 1919 byla v obci zřízena česká jednotřídní menšinová škola a byla umístěna v soukromém statku ( dnešní Mazeta ). Správcem školy byl jmenován pan Josef Urc. Do školy chodilo 29 žáků

Po 9 letech odchází J. Urc a na jeho místo nastupuje pan Alois Šlézar z Butovic. 1.10.1928 byla při ZDŠ otevřena i mateřská školka s 11 dětmi. Po dvouletém působení odchází A.Šlézar a na jeho místo nastupuje ve školním roce 1930-31 pan Metoděj Novák. Dne 8.9.1932 budova, ve které byla umístěna česká menšinová škola, vyhořela. Náhradní umístění školy bylo v evangelické škole v Mořkově.

27.3.1933 bylo započato se stavbou nové české obecné a mateřské školy ( dnes budova mateřské školy ). 3.9.1933 byla tato budova slavnostně otevřena. Ve škole bylo zapsáno 33 žáků , v mateřské škole 26 dětí.
7.11.1938 byla česká škola uzavřena a nastěhovali se do ní němečtí vojáci. Později bylo místností využito pro německou mateřskou školu. Ve školním roce 1940-41 byla otevřena česká třída pod správou německé školy. Později, na návrh starosty obce, byla česká třída zrušena.

Po osvobození obce 6.5.1945 se škola začala připravovat na znovuotevření. 5.6.1945 se začalo opět vyučovat s 26 žáky. Řídící učitel byl opět pan Metoděj Novák.
V letech 1953-54 byla dvojtřídní škola rozšířená na trojtřídní. V letech 1961-62 je škola opět dvojtřídní a v roce 1964-65 se objevuje perspektiva uzavření školy pro malý počet žáků. V roce 1965 se stává novou ředitelkou školy paní Jiřina Hromádková.

V letech 1969-70 byla provedena generální oprava budovy ZDŠ a v letech 1973-78 rekonstrukce budovy MŠ. Mateřská škola je přestěhována do budovy ZDŠ. Ve školním roce 1987-88 je škola zredukována na jednotřídní se třemi ročníky s počtem 18 žáků. Vyučovala ředitelka školy paní J. Hromádková. Následující školní rok byla škola uzavřena a žáci dojížděli do Mořkova. V obci byla v provozu pouze MŠ. Ředitelkou byla paní Ludmila Melíšková.
V roce 1991 vláda vyhlásila program obnovy vesnice. Zvláštní pozornost měla být věnována vesnickým školám, zvláště malotřídkám, které byly v období totálního režimu houfně zavírány. Dle tohoto programu je škola považována za centrum kulturního života obce. 1.9.1992 byla znovu otevřena základní škola. Ředitelkou školy byla jmenována paní Věra Handrychová. Škola byla jednotřídní s 9 žáky.

Od 1.9.1993 dochází ke spojení základní a mateřské školy pod jedním ředitelstvím. Ředitelkou je paní Věra Handrychová. V roce 1997 zatopeny sklepy a kotelna v suterénu budovy MŠ spodní vodou, která se protlačila kanalizací. Novým ředitelem byl v roce 1998 jmenován pan Ivan Prašivka z Bernartic n.O. Ve školním roce 1999-2000 je jmenován ředitelem školy pan Ivan Břečka. Další školní rok už působil p.I.Břečka v krajanské škole na Ukrajině. Tuto dobu ho zastupoval pan Ivan Prašivka. Ve školním roce 2001-02 se opět vrátil p.I. Břečka.

V následujícím školním roce byl jmenován ředitelem školy pan Mgr. Jaromír Kopřiva. Od 1.1.2003 přešla základní škola se školkou do právního subjektu a stala se příspěvkovou organizací. Pan ředitel po roce působení odchází učit českou menšinu do Rumunska. Od 1.srpna 2003 byla jmenována do funkce ředitelky školy paní Mgr. Eva Zemanová. Od školního roku 2004-05 byla základní škola jednotřídní, ale se třemi ročníky. Od školního roku 2009/2010 je škola dvoutřídní s pěti ročníky.