Obec Zivotice u Noveho Jicina
 

GDPR

GDPR – General Data Protection Regulation

gdpr

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Cílem zavedení těchto pravidel ve škole je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji a dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Osobní údaj

Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Identifikovatelná fyzická osoba – fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

 Správce osobních údajů

Určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tzn. říká co a jak se má evidovat a nese za to zodpovědnost.

 Zpracovatel

Zpracovatel – zpracovává osobní údaje pro správce.

 Právní důvody zpracování

Nezbytné pro zákonnost zpracování

Existují tyto důvody:

1. Plnění smlouvy (např. obědy ve školní jídelně)
2. Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)
3. Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)
4. Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)
5. Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)
6. Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 Co dělá pověřenec?

1. Poskytuje informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí
2. Monitoruje soulad zpracování s GDPR
3. Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu OÚ
4. Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)
5. Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad (škola uveřejní jméno a kontakt)
6. Obrací se na něj subjekty údajů
7. Vázán tajemstvím a důvěrností

 Kontaktní informace pověřence

Pověřenec ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR

Ing. Miroslav Sváček
Mob.:  +420 724 332 695     Po – Pá – 08.00 – 15.00
e-mail:  ims@itops.cz

 

Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje škola zpracovává v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interními směrnicemi školy (složka Základní dokumenty)

 

Informace o zpracování osobních údajů (čl.13-GDPR-žáci- testování)