Obec Zivotice u Noveho Jicina
 

Projekt „Dopravní výchova“

Projektový den ,,Dopravní výchova“

       V pátek dne 3. 11. se v naší škole konal projektový den na téma „Dopravní výchova“. Děti se učily řešit dopravní situace v silničním provozu z pohledu řidiče, cyklisty nebo chodce. Byly seznámeny s tím, jak se správně mají na silnici chovat, aby jim nehrozilo nebezpečí úrazu a jaké vybavení by mělo mít jízdní kolo. Byly také podrobně seznámeny s dopravními značkami a zhlédly film s dopravní tématikou.

Součástí dopravního dopoledne byla také zdravověda. Děti se naučily jak ošetřit kamaráda při zranění hlavy či jiných částí těla, dověděly se spoustu informací o tom, jak poskytnout první pomoc, vyzkoušely si techniky obvazování.

Děti se mohou někdy ve svém životě setkat s nenadálou situací a věříme, že jim získané informace mohou pomoci.

Mgr. Alena Macháčová